Den nordiska klassen

Den nordiska klassen är skapad i ett samarbete mellan de nordiska kennelklubbarna – i Nordisk Kennel Union (NKU). Man har arbetat fram ett regelverk och en uppsättning moment för en gemensam nordisk klass med utgångspunkt i de olika nationella regler och moment som finns i länderna. Regelverket handlar om vem som får tävla, hälsokrav, vilka som dömer, tävlingsområde och banor samt moment, poäng och avdrag.

De Nordiska Mästerskapen är Tävlingen med stort T för den nordiska klassen men under de senaste åren har det vuxit fram ett generellt intresse för klassen som resulterat i en del kurser och inofficiella tävlingar, inte minst webbtävlingar under det senaste årets Corona restriktioner.

Läs mer om Nordiska Mästerskapen här

Momenten i nordisk klass

Momenten är olika i de nordiska länderna, de nordiska momenten är skapade med inspiration från alla länder. Därför skiljer sig många moment från de nationella. Å ena sidan finns ”nya” moment som inte alls finns nationellt. Å andra sidan finns moment med jämförelsevis små skillnader. Och allt däremellan.

Momenten är indelade i fyra svårighetsklasser, där 1-poängsmomenten är de lättaste och 4-poängsmomenten de svåraste.  Varje moment benämns med ett nummer som hänvisar till svårighetsgraden, 101, 102… 201. 202… 301, 302… 401, 402… Poängsiffran är bara ett sätt att klassificera momenten och styr varken bedömning eller avdrag.

Exempel på nordiska moment

Här är ett par exempel på moment som skiljer sig avsevärt från de svenska nationella momenten. Nedan finns länkar dels till momentbeskrivningar för alla moment i nordiska klassen, dels till en film där utförandet visas.

312. Side shift between legs 

While moving, the dog makes a side shift between the handler´s legs. The handler may stop when the dog performs the exercise. The heeling side is changed. 313. BOTH ABO

323. Tunnel

The dog is sent through the tunnel at the earliest next to the sign that is two meters before the tunnel. At the same time the handler continues alongside the tunnel. The handler may increase the pace to catch up with the dog. The tunnel can be either straight or bowed.