Hur fungerar nationella rallytävlingar?

Att tävla är ett roligt sätt att få ett mål för träningen, både för hund och människa. I början kan man träna sig själv på att tävla. Du kan prova dig fram ett tag och få kläm på rutinerna samt få tävlingsvana. Förr eller senare kommer du ställa lite större krav på dig själv.
På denna sida beskriver vi övergripande hur tävlingar fungerar i Sverige. Det skiljer sig från övriga nordiska länder då regler och moment är olika i de fyra länderna. Det är även stor skillnad gentemot den nordiska klassen som du kan läsa om  här.
Låt oss titta lite närmare på hur det går till i Sverige.

Vem kan delta?

Tävlingar i rallylydnad är öppna för alla hundar som fyllt 10 månader. För att får anmäla din hund till en tävling måste du vara medlem i någon klubb inom SKKs organisation. Alla raser och blandraser är välkomna. Är hunden inte registrerad hos SKK (blandras, utan stamtavla) så registrerar man sig för en tävlingslicens på SKK innan man kan anmäla sig till tävlingar.

Det finns begränsningar för t ex sjuka hundar, hundar som går på medicin etc. Det kan man läsa sig till i regelverket (länk nedan).

Anmälan till tävling

Alla officiella tävlingar hittar du i sbktavling.se där du också anmäler dig och betalar avgiften. Där finns en inbjudan och PM där du får praktisk information om tävlingsplatsen, starttider mm

Klasser och poäng

Man börjar alltid tävla i nybörjarklass.

När man startar i tävlingen har man 100 poäng. Från dessa får man avdrag för de misstag man gör under banans gång, t ex 1 poängs avdrag om man har sträckt koppel i en sväng, eller 1 poäng om hunden sitter väldigt snett vid ett moment som innehåller ”sitt”. Poängavdragen kan vara 1, 3, 5 och 10 poäng beroende på hur gravt fel man gör. Du kan läsa om vilka avdrag man kan få under rubriken ”Bedömning” i ”Regler för rallylydnadstävlingar”

När man lyckats nå kvalificerande resultat vid tre tävlingar får man flytta upp i nästa klass. Alternativt om man får 100 poäng på en tävling så räcker det för uppflyttning. Samma princip gäller i nästa klass.

Kvalificerande resultat är olika i olika klasser:

  • Nybörjarklass 70 poäng
  • Fortsättningsklass 75 poäng
  • Avancerad klass 80 poäng
  • Mästarklass 90 poäng

Regelverk

I SBKs ”Regler för rallylydnadstävlingar” finns ett ramverk för det mesta så att både sporten och tävlingarna har en tydlig och enhetlig ram.  Det guidar domare, funktionärer och tävlande. Här hittar man:

  • allmänna regler för t ex vaccination, beteende, doping etc
  • särskilda regler för rallylydnad t ex om att anordna tävlingar, villkor för att delta, anmälan och avgifter, vad som gäller för löptikar etc
  • Specifika rallylydnadsregler som handlar om t ex koppel och halsband på banan, banors utseende och hur skyltar ska placeras, poängavdrag etc
  • Beskrivningar av alla moment och skyltar i alla klasser

Regelverket hittar du här

Domare och bana

Till tävlingen har domaren skapat en bana med 12-20 moment (olika för olika klasser) som är en variation av olika utmaningar. Varje bana är unik.

Varje deltagare med hund genomför banan där domaren står bredvid och noterar vad som inte görs enligt momentbeskrivningarna. Avdragen noteras av en sk skrivare på ett protokoll som du får efter tävlingen. Protokollet blir ditt kvitto på hur väl du genomförde de olika momenten och kan ge dig tips.

På tävlingsdagen

Upplägget kan vara lite olika på olika tävlingar men här kan du få en uppfattning om hur det kan gå till.

Anmäl ankomst

När du anlänt prickar du av dig på en lista. Vanligt är att man tar stickprov för att kolla att det finns aktuella vaccinationer.
Samtidigt får man se en skiss på banan.

Samling

Vid en utsatt tid är det samling för information om det praktiska på klubben och vilka domarna är samt vem som dömer på vilken bana.

Banvandring

Domaren går banan tillsammans med de tävlande för att visa vilka moment som finns och vilken väg man tar. Här finns det ofta plats för frågor. Banvandring sker utan hund. När domaren har visat så har man möjlighet att gå och ta in banan i mellan 8-10 minuter. Sen är det minst fem minuter till första start.

Din start

Domaren hälsar dig välkommen in på banan. Du kliver in på banområdet, stannar vid startskylten och och sätter hunden vid din sida.  Så fort du klivit in på banan får du inte röra hunden förrän du lämnat banområdet igen (däremot får du kommunicera med röst och kroppspråk). Bedömningen slutar inte vid målskylten utan pågår fram till du lämnat banområdet.

Bedömning –  protokoll mm

Domaren noterar eventuella fel och en skrivare skriver ned avdrag på ett protokoll som du får när tävlingen är klar. Där kan du se på vilka moment som det gick bra eller mindre bra.

Prisutdelning

Vid prisutdelningen får alla sina domarprotokoll. Några har inte nått kvalificerande poäng, andra har gjort det och minst 3 stycken får kliva upp på prispallen. Har man fått sitt tredje kvalificerande resultat i klassen kan man köpa en rosett, oftast på tävlingsplatsen, och sen beställa ett diplom från SKK (blankett finns på deras hemsida skk.se)

.

Uppflyttning till nästa klass

Det finns fyra klasser där man går från nybörjare till fortsättningsklass, därefter avancerad klass och slutligen mästarklass. Alla börjar i nybörjarklassen och klättrar sedan uppåt i klasserna efter att de uppnått kvalificerande resultat. Svårighetsgraden ökar, t ex har hunden koppel i nybörjarklass men inte i andra klasser. Annat exempel är att man i de övre klasserna ska kunna göra alla moment med hunden på höger sida.

Svenskt kontra nordiskt

Det vi nu talat om är svenska tävlingar och det svenska regelverket för tävlingar i rally. Rallylydnad har syftet att vara en folksport för alla, med glädje och mycket kommunikation i samarbetet mellan hund och förare. Men också utmanande och spännande i tävlingar.

På den här hemsidan pratar vi också mycket om den nordiska klassen och mästerskapen, det beror naturligtvis på att de Nordiska Mästerskapen hålls i Sverige i år, 2021. Den nordiska klassen har ett annat syfte än de svenska tävlingarna, nämligen att fyra landslag ska tävla mot varandra. Då regler och moment är olika i olika länder har det skapats ett helt eget regelverk och egna moment vilket gör den nordiska klassen olik det vi har valt i Sverige.  Är du nyfiken på det så finns det mer att läsa på flera sidor här.