Rallylydnad – hundsport för alla

Rallylydnad är en riktig folksport, en utmärkt aktivitet för den vanliga familjehunden. Här tränar och tävlar unga och gamla, små och stora, kort- eller långhåriga sida vid sida. Inga fysiska krävande moment ingår och därför passar hundsporten för hundar och förare av alla sorter. Rallylydnad handlar om glädje. Att ha roligt tillsammans med sin hund när man utför olika utmaningar. Att kunna förstå varandra och få den där särskilda kontakten.

Man skulle kunna tro att RALLY ska gå fort men där tar man fel. Snarare är föraren ”kartläsare” och visar vägen genom en bana och hunden ”kör” alla moment. Ett lika starkt samarbete som i en rallybil. Utmaningen för båda är att hålla koncentrationen under relativt många minuter på en bana där många olika moment ska genomföras efter varandra. Momenten beskrivs på skyltar längs banan, exempelvis kan det vara att sitta vid skylten eller att gå i slalom vid en annan. Du och din hund ska följa skyltarna och göra de olika momenten i rätt ordning genom banan. Allteftersom du klarar mer stiger svårigheterna.

Rally är en direktöversättning från det amerikanska uttrycket ”Rally” som betyder att samla, dvs att hunden och föraren ska vara ett samlat team som samarbetar.

Kolla in vad Rolf Hägne berättar om sin resa från att prova på till att komma med i landslaget. Varför  just rallylydnad blev hans och hundarnas gren.

För dig som inte är så bekant med rallylydnad så följer här en överblick

Fyra klasser med olika moment

Det finns ständigt nya saker att lära sig, möjligheter att utvecklas. Rallylydnad har fyra klasser, från nybörjare till fortsättningsklass, därefter avancerad klass och slutligen mästarklass. Alla börjar i nybörjarklassen och i sin egen takt går man sedan vidare från klass till klass.

Svårighetsgraden ökar, t ex har hunden koppel i nybörjarklass men inte i andra klasser. Annat exempel på utmaning i högre klasser är att man ska kunna göra samma saker med hunden på höger som på vänster sida. Hunden behöver inte utföra alla moment perfekt för att få ett bra resultat, men sporten ställer ändå höga krav på samarbete och kontakt.

I varje klass finns ett antal moment. Det finns totalt drygt 30 stycken i nybörjarklass. När man är redo för fler moment så kompletterar man med de som finns i fortsättningsklass osv. Totalt sett är det ett stort antal moment men många är snarlika och bygger på varandra.

Man väljer ut 12-20 stycken av momenten och sätter ihop till banor med olika svårigheter. Varje bana är unik. Vid tävling är det alltid domaren som ritar banorna, i andra sammanhang kan det vara kursledare, träningskompisar eller du själv.

När man känner sig redo börjar man träna på skyltar i nästa klass, man tar det i sin egen takt.

Att tävla är en rolig motivationsfaktor för många. Då börjar man i nybörjarklass och behöver tre resultat med minst 70 poäng för att flytta upp till nästa klass. Så fortsätter det från klass till klass och svårighetsgraden ökar genom den resan, liksom kravet på antal poäng för uppflyttning.

Träningstips

Grunder

När du börjar med rallylydnad är det bra om hunden har en del grundkunskaper. Att hunden kan följa dig och gå vid din sida har du alltid nytta av, så även här såväl mellan som i många moment. Exempelvis finns ett moment där du ska gå slalom mellan koner. Ofta byter en bana riktning, när du ska svänga t ex 90 eller 180 grader så ska hunden följa fint vid din sida.

Sitt, ligg och stå är grundkunskaper som är mycket vanligt förekommande i många moment. Ofta ska de ske vid din sida, t ex ett moment för sitt, ett annat med en kombination av först sitt och därpå ligg. Ibland sker det framför dig, det finns många varianter.

Viktigast är ändå att träna på att ha en fin kontakt. Att hunden är intresserad av vad du vill och uppmärksam på vad du säger med ord eller med kroppsspråk. Det är du som kan läsa banan och vet vad som kommer hända härnäst så det ligger på dig att kommunicera det. Belöningen är gemenskapen i att förstå varandra, samspela i momentet och att tillsammans lyckas. Det bygger närhet och glädje.

Momentträning

När du börjar träna på de olika momenten så gör det i lagom korta pass, inte för mycket på en gång. Börja med enskilda moment och sen 3-6  moment i en rad. I början är det en utmaning i sig att läsa skyltar, ha koll på vad man ska göra och göra flera stycken olika efter varandra. Utmaning inte minst för en förare men även för hunden.

Det ska vara roligt för hunden så var uppmärksam på om det blir för mycket, om fokus försvinner eller om hunden tycker att det är tråkigt. Avbryt då direkt och lek lite istället.

Här finner du beskrivningar av de olika momenten i de olika klasserna. 

Träningskvällar

På de flesta klubbar ordnas det träningskvällar för medlemmar, ofta en gång i veckan under vissa perioder. Där är klubbmedlemmar välkomna att träna det man själv har lust med. Man samlas, sätter upp momentskyltar och banor tillsammans, hjälper varann vid behov. Här möts både nybörjare och mer vana medlemmar under enkla och avspända former.

Rallylydnad ska vara trevligt och träningskvällar är ett bra tillfälle till det. Hunden får stimulans av träningen men inte minst också av andra hundar och alla intryck.

Kurser

Det är mycket att tänka på i början. Att gå kurs ger en bra vägledning i praktiskt handhavande och för att förstå hur man gör de olika momenten på ett korrekt sätt. Hur man enklast lär in dem.

Kurser i rallylydnad finns på de flesta brukshundklubbar. Det brukar finnas olika kurser för olika klasser beroende på vad som efterfrågas hos medlemmarna. Klubbarnas kurser hittar du på deras hemsida och kan också finnas på Studiefrämjandet.

Filmer

Det finns många filmer på nätet med träningstips och goda råd.

Tävla

Att tävla är ett roligt sätt att få ett mål för träningen, både för hund och människa.

På en tävling har domaren skapat en bana med 12-20 moment som är en variation av olika utmaningar (olika för olika klasser). Varje deltagare med hund genomför banan och får sedan ett protokoll på hur väl man genomförde de olika momenten. Sen åker man hem och tränar vidare, och ibland firar man.

Läs mer om att tävla

Svenskt kontra nordiskt

På den här hemsidan pratar vi även mycket om den nordiska klassen och mästerskapen, det beror naturligtvis på att de ”Nordiska Mästerskapen i Rallylydnad 2021” hålls här i Sverige. Den nordiska klassen har ett annat syfte än de svenska tävlingarna. Där är syftet att fyra landslag ska tävla mot varandra medan vi i verksamheten i Sverige riktar oss till många – alla som redan utövar sporten och alla som vill prova, från nybörjare till landslagsnivå. Det viktigt för oss att vi fokuserar på att det är en sport för alla, där hund och människa har roligt tillsammans med ett starkt teamwork i sportens utmaningar.

Vi har svenska regler och moment. Andra nordiska länder har sina. Då de är olika har det skapats ett helt eget regelverk och gemensamma moment i den nordiska klassen.  Är du nyfiken på hur det fungerar så finns det mer att läsa på flera sidor på denna hemsida.